Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (Data Privacy)

Stav k: květen 2018

 1. Obecné informace

  Bereme ochranu osobních údajů velmi vážně a striktně dodržujeme ustanovení zákonů na ochranu údajů. Učinili jsme tedy technická a organizační opatření, abychom údaje, které získáváme, chránili nejlepším možným způsobem. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze interně. K předání třetím stranám obecně nedochází. Výjimku tvoří pouze případy lékařské nebo zákonné povinnosti, nebo pokud jste výslovně souhlasili s takovýmto předáním, případně si jej přejete.

  Toto prohlášení vám má poskytnout přehled o tom, jakým způsobem zajišťujeme ochranu a jaký druh údajů za jakým účelem shromažďujeme.

 2. Údaje o připojení a spuštění

  Pro včasné odhalení chyb, pro optimalizaci naší domovské stránky a pro změření a posouzení našich komunikačních kampaní se při najetí na naše webové stránky ukládají automaticky do logu serveru technické informace o prohlížeči/připojení, včetně typu/verze prohlížeče, operačním systému, IP adrese počítače, identifikaci připojení, propojené stránce, ze které jste se k nám dostali (odkazující URL) a datu/času.

  Tyto údaje nejsou spojeny s konkrétní osoby. Spojení těchto údajů s jinými zdroji údajů (např. registrační údaje, viz bod 4 Služby s povinným přihlášením) se neprovádí. Údaje se odstraňují dle stanoveného postupu dle směrnice o ochraně osobních údajů.

 3. Služby s povinnými přihlášením

  Pokud chcete využít možnost personalizované (částečně zpoplatněné) nabídky a služeb (např. newsletter, přihlášení k naším informačním akcím), nabízených na našich webových stránkách, musíme od vás získat další informace, abychom mohli tyto služby řádně poskytovat.

  Mezi ně patří zejména vaše jméno, e-mailová adresa a další informace (např. bydliště, telefonní číslo). Jen s těmito údaji je například možné ověřit, zda jste oprávněným majitelem uvedené e-mailové adresy (za účelem zamezení zneužití registrace), abychom vám mohli zasílat e-mailové zprávy, aby byly platné přihlášky na naše akce, nebo abychom mohli řádně vyúčtovat požadované služby.

  V závislosti na příslušné službě nám můžete v rámci registrace/příhlášení (např. prostřednictvím příslušných formulářových polí) dobrovolně poskytnout další údaje (např. věk, osobní sdělení). Tyto údaje nám pomáhají zjednodušit a zrychlit procesy pro komunikaci s vámi, nebo pro poskytování našich služeb, a využíváme je pro přípravu nabídek naší léčby odpovídajícím vašim potřebám, pro správnou přípravu dalších informací a pokynů, nebo pro udržování kontaktů.

  U těchto doplňkových informací (např. e-mailová adresa) se obvykle jedná o údaje vztahující se k osobě, nebo údaje, které umožňují identifikaci vaší totožnosti. K předání třetím stranám obecně nedochází (viz bod 1. Obecné informace).

  Obecně však základní využívání zpřístupněných oblastí/služeb na našich webových stránkách nevyžaduje takovéto zveřejnění vaší identity.

 4. Soubory cookies

  Jak je to na webových stránkách běžné, i my využíváme soubory cookies. Ty slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivá, účelná a bezpečnější. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači, a které ukládá váš prohlížeč. Pomocí příslušného nastavení ve vašem prohlížeči můžete používání souborů cookies odmítnout. Upozorňujeme na to, že v takovém případě jsou některé funkce webových stránek deaktivovány a nebudete je již mít k dispozici. Naše soubory cookies váš počítač nepoškodí a neobsahují viry.

 5. Google Analytics

  Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC (dále jen "Google"), Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá soubory cookies (viz bod 5. Soubory cookies), které umožňují sledování používání webových stránek. Google si zjistí informace vyžádané pomocí souboru cookie a přenese je na svůj síťový server (například ve Spojených státech), kde je uloží. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb týkajících se využívání webových stránek a internetu. Google může případně poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají na zakázku společnosti Google. Podle aktuálního prohlášení nespojuje Google vaši IP adresu s dalšími údaji společnosti Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů získaných prostřednictvím vašeho prohlížeče nebo souboru Google cookie výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

 6. Pluginy pro sociální sítě (např. tlačítko "Sdílet")

  Chceme vás tímto výslovně upozornit na to, že pluginy pro sociální sítě (např. facebookové tlačítko To se mi líbí) při odpovídajících uživatelských interakcí (např. při kliknutí) předávají na pozadí na servery dané sociální sítě (např. Facebook) některé údaje o uživateli. Tohoto procesu jste si vědomi. Mimo náš server pak má odpovědnost za zpracování údajů poskytovatel popř. provozovatel příslušné sociální sítě.

 7. Remarketing/retargeting (např Google Display Network)

  Remarketingové technologie slouží k tomu, aby se uživatelům internetu zobrazovaly specifické reklamy dle jejich zájmů. Pro tento účel se v prohlížeči návštěvníka webových stránek uloží soubor cookie (viz bod 5 Soubory cookies), který umožňuje rozpoznat návštěvníka na jiných stránkách a prezentovat mu tam informace (i reklamní sdělení) o tématech, která jsou pro něj relevantní.

  Google dle vlastního prohlášení v průběhu tohoto procesu neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud si přesto tuto funkci nepřejete, je možné ji deaktivovat pomocí příslušného nastavení na http://www.google.com/settings/ads. Alternativně můžete deaktivovat použití souborů cookies pro zájmově orientovanou reklamu přes iniciativu Network Advertising Initiative na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 8. Odmítnutí (dalšího) zpracování a použití údajů

  Souhlas s uložením vašich osobních údajů a jejich využitím pro poskytování příslušné služby můžete kdykoliv odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že i po tomto odmítnutí využívání a/nebo ukládání údajů můžeme vaše údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat pro fakturační účely.

  Odmítnutí dalšího zpracování údajů má také za následek, že nebudete moci dále využívat související služby nebo tímto bude poskytování našich služeb okamžitě zastaveno. Vaše osobní údaje budou v důsledku odmítnutí odstraněny a nebudou dále uloženy v našem archivu.

 9. Právo na informace

  Při zohlednění kritérií a stanoveného postupu dle nařízení o ochraně osobních údajů máte kdykoliv právo na informace o druhu a rozsahu údajů uložených o vaší osobě, jejich původu a jejich příjemci, stejně jako o účelu jejich uložení (viz bod 13 Kontakt pro záležitosti týkající se ochrany údajů).

 10. Další informace

  Důvěra je pro nás velmi důležitá. V případě dotazů, které vám neobjasnily tyto zásady ochrany osobních údajů, nebo pokud si přejete k některému z bodů dostat podrobnější informace, obraťte se kdykoliv na naše oddělení ochrany osobních údajů (viz bod 13 Kontakt pro záležitosti týkající se ochrany údajů).

 11. Žádost o zaměstnání

  Zpracovávají se jen takové údaje, které nám sami poskytnete pro účely žádosti o zaměstnání. Tyto údaje jsou používány pouze pro zpracování vaší žádosti a tudíž výhradně interně a jsou předávány pouze osobám, které se podílejí na obsazení dané pracovní pozice. Pokud v průběhu procesu žádosti o zaměstnání uplatníte právo na vymazání, omezení zpracování nebo odmítnutí souhlasu, bude to mít za následek okamžité ukončení zpracovávání údajů. Pokud nebude Vaše žádost o zaměstnání úspěšná, budou údaje o Vaší osobě a podklady k žádosti odpovědnou osobou po jejím zamítnutí vymazány nebo zničeny.

 12. Změny a přístup k Zásadám ochrany osobních údajů

  Aktuální verzi Zásad ochrany osobních údajů najdete na našich webových stránkách na http://datenschutz.ivf.at

 13. Kontakt pro záležitosti týkající se ochrany údajů

  Pověřenec na ochranu údajů Georg Gesson
  Email: datenschutz@ivf.at
  Telefon: +43 5574 44836

  Provozovatel a vydavatel této webové stránky:
  viz → Tiráž

IVF Centers Prof. Zech
IVF Zech International - Partners
Austria
Bregenz
Tel.: +43 5574 44836
zech@ivf.at
Austria
Salzburg
Tel.: +43 662 9010 5000
office@kinderwunsch-salzburg.at
Switzerland
Niederuzwil
Tel.: +41 71 950 1580
zech@fivet-ivf.ch
Liechtenstein
Vaduz
Tel.: +423 237 6655
zech@ivf.li
Czech Republic
Plzen
Tel.: +42 0377 279 350
zech@ivf-institut.cz
Italy
Merano
Tel.: +39 0473 270470
zech@fivet-ivf.it
(providing scientific and technical expertise)
Italy
Nuova Ricerca
Rimini, Italien
Nigeria
The Bridge Clinics
Lagos State, Nigeria
Morocco
Meden Healthcare
Casablanca, Morocco